מלבד היותו גורם עיקרי להתחממות כדור הארץ, מהווה זיהום האוויר סכנה בריאותית ממשית. בעיקר גדולה הפגיעה בילדים ובאלה בעלי נטיה לאסטמה ומחלות נשימתיות.

גזי הפליטה של כלי הרכב השונים תורמים תרומה משמעותית לזיהום האוויר.

משמעות הדבר - אתם ואנחנו.

הוכח במעבדות יוקרתיות בארה"ב כי השימוש במשביח הדלק/שמן איתוס מפחית את הזיהום מגזי הפליטה ב-30% ויותר.

בדיקות זיהום האוויר של משרד התחבורה מוכיחות כי כלי רכב המשתמשים באיתוס אינם פולטים גזים מזהימים!!!

הסרטון הקצר שלהלן מסביר "על קצה הקרחון" את פגיעת זיהום האוויר בסביבה (כתוביות בעברית). להפעלה לחצו על הלחצן השמאלי בתחתית מסגרת הסרטון.

צריכת דלק יעילה מתבטאת בשמירה על הסביבה וברווח כלכלי! צפו בעדויות המשתמשים.

השפעת האדם על הסביבה