כולנו נוסעים בכלי רכב שונים ומשתמשים בדלקים להנעתם. זו עובדה.

איננו יכולים לשנות זאת. לפחות, עד שייגמר הנפט וישוחררו טכנולוגיות חלופיות ממשיות.

אז נראה כי נגזר עלינו לשלם הון עתק בכל פעם שאנו מתדלקים את כלי הרכב שבהם אנו נאלצים להשתמש.

חברת אקומייטס מציעה הזדמנות נדירה: להפוך הוצאה בלתי נמנעת זו למקור ההכנסה!